Pociąg do wiedzy

pociag3

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.
Antoine de Saint-Exupéry

dedykacja dla www.bzdz.pl

www.bzdz.pl

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego jest największym ośrodkiem szkoleniowym w regionie kujawsko-pomorskim. Co roku w dziesięciu naszych placówkach blisko 16 000 osób zdobywa nowy zawód lub doskonali swoje kwalifikacje zawodowe.

Naszą misją jest kształcenie zawodowe osób dorosłych, zarówno pracujących jak i bezrobotnych oraz młodzieży w specjalnościach najbardziej pożądanych na regionalnym rynku pracy.

Od września 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim prowadzimy dla młodzieży dzienne „Mundurowe” Szkoły Techniczne o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim. Kształcimy również kadrę nauczycielską indywidualnie na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz grupowo w zakresie szkolenia Rad Pedagogicznych.

Podstawą misji Zakładu jest otwartość na zmieniające się potrzeby społeczne i troska o wysoką jakość świadczonych usług. Jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat Krajowego Systemu Usług.

Dodaj komentarz