RODO

Adres naszej strony internetowej to pozycjonowanie-stron.biz

Ochrona danych osobowych:

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) chcielibyśmy Państwa poinformować, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są zabezpieczone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest ITB Vega Tomasz Bartosiewicz, NIP 5541615750, ul. Generalska 6/40, Bydgoszcz.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji – korespondencję prosimy kierować: ITB Vega Tomasz Bartosiewicz, NIP 5541615750, ul. Generalska 6/40, Bydgoszcz, email: biuro@itbvega.pl

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Część danych przechowujemy w formie elektronicznej w bazie danych naszej strony internetowej. Pozostałe dane przechowywane są przy zastosowaniu aktualnie wykorzystywanego oprogramowania do zarządzania pocztą e-mail.

Gromadzone dane, Zasady Przetwarzania

Przechowujemy dane, które od Państwa otrzymujemy na potrzeby kontaktu, wysłania treści marketingowych lub wystawienia faktury.

Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolna.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych.
Zgodę na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.
Uprawnienia osób, których dane przetwarzamy

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.