Błysk pewności

baba11b

Największym władztwem na świecie, jest władztwo człowieka nad samym sobą.
Leonardo da Vinci

dedykacja dla helikon.bydgoszcz.pl

helikon.bydgoszcz.pl

Łączy nas zamiłowanie do naszej pracy: uczymy bo… lubimy uczyć :-) przedszkolaki, starsze dzieciaki, młodzież, dorosłych. Zatrudniani przeze mnie lektorzy są właściwymi osobami na właściwym miejscu. Cechują ich: predyspozycje do pracy z daną grupą wiekową, doświadczenie w nauczaniu osób w tym wieku i wysokie kwalifikacje (egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni).

Oferujemy kursy językowe w przedziałach wiekowych:

  • Dzieci przedszkolne
  • Dzieci wczesnoszkolne
  • Dzieci szkolne starsze
  • Młodzież gimnazjalna
  • Młodzież ponadgimnazjalna
  • Dorośli

Dodaj komentarz