Wielbiciel okrągłych okularów

reno

Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w świetle miłości.
Julius Langbehn

dedykacja dla www.cco-controlling.pl

www.cco-controlling.pl

Firma oferuje usługi:

 • Audyt finansowy przedsiębiorstwa w zakresie produktów bankowych, ubezpieczeń, leasingu, factoringu, gwarancji i akredytyw, ubezpieczeń transakcji handlowych.
 • Audyt kosztowy przedsiębiorstwa.
 • Implementacja systemu budżetowania kosztów.
 • Opracowanie planu finansowego przedsiębiorstwa.
 • Analiza efektywności przedsiębiorstwa.
 • Opracowanie systemu motywacyjnego pracowników i kart ocen.
 • Opracowanie planu strategicznego.
 • Wielostopniowy rachunek marż pokrycia kosztów.
 • Opracowanie planu kont wg miejsc powstawania kosztów dla wielooddziałowej struktury sprzedaży i rozbudowanego modelu produkcji.
 • Wsparcie w realizacji projektów z zakresu fuzji i przejęć (due diligence).
 • Opracowanie biznes planu pod potrzeby instytucji finansowych i projektów pozyskania kapitału z dotacji UE.
 • Analiz z zakresu opłacalności inwestycji w tym analizy NPV i IRR.
 • Szkolenie pracowników firmy w zakresie efektywnego wykorzystywania budżetów i rachunku marż.
 • Szkolenie pracowników w zakresie tworzenia wieloletnich planów strategicznych.
 • Opracowanie modeli wspomagających systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie.
 • Opracowanie modeli ekonomicznych w zakresie efektywności funkcjonowania miejsc powstawania zysków i kosztów.
 • Prezentacja wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa przed Kadrą Kierowniczą, Zarządem i Radą Nadzorczą.

Dodaj komentarz