Szalone szkice 1

Gryzący kolor włosów

Czytaj nie po to, by się przeciwstawiać i odpierać, ani też by wierzyć i przyjmować dowiedzione, lecz by rozważać i porównywać.
Francis Bacon

Szyld dawnych czasów

czaszka1b

Kto poszukuje Boga w ustalonej formie, ten chwyta formę, pomijając ukrytego w niej Boga.
Mistrz Eckhart

Wielbiciel bezdroży

truck

Nie rezygnuj z nadziei, nie daj się ponieść rozpaczy z powodu tego, co się stało. Opłakiwanie tego, co nie wróci, co zostało stracone bezpowrotnie, jest najgorszą z ludzkich słabości.
Gibran Kahlil Gibran

Widzę bardzo dobrze

strachajlo

Drogi spotkania z Bogiem i języki z Nim rozmowy są liczne i różne, jak serca ludzkie.
Famiglia Cristiana

W górę serca

samolot

Kwiat, który się otwiera nie czyni przy tym hałasu.
Wilhelm Raabe

Błękitny ekspres

pociag1a

Cechą geniuszu jest wiedzieć, czego nie należy pamiętać.
William James

Miedziane popiersie

miedzianepopiersie Cóż dziwnego, że Bóg twardo doświadcza szlachetne dusze? Miękkość nie jest nigdy sprawdzeniem cnoty…
Seneka

Błysk pewności

baba11b

Największym władztwem na świecie, jest władztwo człowieka nad samym sobą.
Leonardo da Vinci