Mądre spojrzenie

sowa

Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła.
Archibald Joseph Cronin

dedykacja dla www.ab-broker.pl

www.ab-broker.pl

W związku z niekontrolowanym rozwojem i niekorzystnymi metodami działania tzw. kancelarii odszkodowawczych – kancelaria brokera ubezpieczeniowego AB BROKER rozszerzyła zakres swoich usług o likwidację szkód i dochodzenie należnych poszkodowanym odszkodowań zgodnie z zapisami Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22.05.2003 roku, której podlegamy.

Większość kancelarii reklamuje kompleksową, skuteczną i SZYBKĄ obsługę w zakresie uzyskania odszkodowania – jednak czas jest kluczowym parametrem. Obecny trend na rynku wykazuje zaniżanie wypłat należnych odszkodowań przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, a szybkie działanie reklamujących się kancelarii temu niestety sprzyja. Widać to zwłaszcza przy szkodach osobowych.

Niestety – proces leczenia wymaga czasu, a niekiedy po upływie roku, dwóch uwidaczniają się komplikacje zdrowotne jako skutki zaistniałego wypadku. W takich przypadkach – proponowane podpisanie ugody z Ubezpieczycielem sprawcy wypadku jest bardzo niekorzystne dla poszkodowanego, gdyż zapisy ugody zawierają zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń związanych z pojawieniem się nowych skutków wypadków. Nikt nie podkreśla również, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym najczęściej mają Państwo prawo dochodzić swoich praw i roszczeń w ciągu 3 lat od zaistnienia zdarzenia, są też przypadki wydłużające ten termin.

Dodaj komentarz